The Old Bridge (formerly New Bridge) in Pontypridd, south Wales, with the Victoria Bridge behind it, 6 October 2013, Source: Wikipedia, Author:Varitek
Suomeksi  |  In English

Sovittelijat.fi

ANTTI HEIKINHEIMO

logologo

 
Suomeksi  |  In English

Sovittelijat.fi

ANTTI HEIKINHEIMO

logologo

RANKINGS | EDUCATION AND PROFESSIONAL BACKGROUND

| Tel: +358 40 544 8784

Antti Heikinheimo

“ …continues to impress interviewees by providing high-quality work, an atmosphere of trust and strong control of high-pressure situations…”
- Chambers Global 2014

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Antti is a District Court Judge in the District Court of Helsinki concentrating exclusively on mediations. He is working on part time bases and can accept selected mediation assignments.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Prior to his nomination to become a District Court Judge, Antti worked for almost 35 years as an Attorney and Partner at Hannes Snellman Attorneys at Law.

Antti is a renowned mediator and arbitrator, having more mediations as an mediator than anyone else in Finland with the private practise background. He has been acting in nearly 250 mediations with the success rate of more than 80% cases being settled in his mediations, 1/3 of them being private mediations and 2/3 court annexed mediations.

Antti is a CEDR (Center For Effective Dispute Resolution, London) Accredited Mediator (1999) and a member of the CEDR Panel of Mediators (2013-).

He is a regular trainer and principal lecturer in different training programmes for judges and attorneys provided by the Ministry of Justice and the Bar Association in mediation.

In 2007, the Government of Finland designated him to the ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Panel of Conciliators. The designation was renewed in 2013 and 2019.

In May 2013 the President of the Republic of Finland awarded him the honorary title "laamanni" (in Swedish "lagman"). The title is awarded to very select, highly distinguished attorneys and other lawyers.

Antti is the author of several articles on dispute resolution.

Antti was the Chair of UNICEF Finland from 2011 until 2017 and the chairman of the audit board of the Central Chamber of Commerce (the public oversight body of the audit profession) from 2010 until 2015.

He is the vice chair of the Mediation Forum of Finland 2009–

Antti is also a yoga teacher trained in the six-year teacher training programme by the Yoga Federation of Finland (2015) and a three-year teacher training programme by Kaivalyadhama Yoga Institute (Lonavala, India) 2019.

↑↑

RANKINGS

Antti has been for years regularly listed as one of the leading dispute resolution lawyers in Finland, e.g. in such international legal directories as the Chambers Global, Legal 500, European Legal Experts, PLCWhich Lawyer and Best Lawyers.

By way of example, he has been referred to as follows:

"Antti Heikinheimo is noted for his particular focus on disputes arising from distressed situations."
(Dispute Resolution, Chambers Global 2016)

"Antti Heikinheimo is an experienced dispute resolution practitioner, offering expertise in complex litigation, arbitration and mediation proceedings."
(Dispute Resolution, Chambers Global 2015)

"Market commentators note that 'he is a very talented disputes lawyer whose great experience allows him to clearly see the big picture in cases'"
(Chambers Europe 2015)

↑↑

EDUCATION AND PROFESSIONAL BACKGROUND

↑↑

Languages: Finnish, English, Swedish

 
Suomeksi  |  In English

Sovittelijat.fi

ANTTI HEIKINHEIMO

logologo

ARVIOINTEJA | KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

| Puh: 040 544 8784

Antti Heikinheimo, kuuntele leadcast: Intohimo ja töissä jaksaminen

“ …haastateltavat ovat edelleen vaikuttuneita hänen korkeatasoisesta työskentelystään, luomastaan luottamuksen ilmapiiristä ja kontrollistaan vaativissa tilanteissa…”
- Chambers Global 2014

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Antti on käräjätuomari Helsingin käräjäoikeudessa keskittyen yksinomaan sovitteluihin. Hän työskentelee osa-aikaisesti ja voi siksi hyväksyä valikoidusti myös yksityisiä sovittelutoimeksiantoja.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Ennen nimitystään käräjätuomariksi Antti työskenteli lähes 35 vuoden ajan asianajajana ja partnerina Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä.

Antti on tunnettu ja arvostettu sovittelija ja välimies. Hänellä on ollut enemmän sovitteluja sovittelijana kuin kenelläkään toisella asianajajataustaisella sovittelijalla Suomessa. Hän on toiminut sovittelijana lähes 250 sovittelussa, joista yli 80 % on johtanut sovintoon sovittelussa. Sovitteluista 1/3 on ollut yksityisiä sovitteluja ja 2/3 tuomioistuinsovitteluja.

Antilla on merkittävää kokemusta toimimisesta välimiehenä ja/tai asianajajana kymmenissä välimiesmenettelyissä.

Antti on CEDR:n (Center For Effective Dispute Resolution, Lontoo) akreiditoima sovittelija (1999) ja CEDR:n sovittelijapaneelin jäsen (2013-).

Hän on kouluttanut vuodesta 1999 asianajajia Asianajajaliiton sovittelijakouluttajana ja tuomareita vuodesta 2007 oikeusministeriön sovittelukoulutuksessa.

Vuonna 2007 valtiovarainministeriö nimitti hänet ICSID:n (International Centre for Settlement of Investment Disputes) sovittelijapaneeliin. Nimitys uudistettiin vuonna 2013 ja 2019.

Toukokuussa 2013 tasavallan presidentti myönsi hänelle laamannin arvon. Laamannin arvonimi voidaan myöntää poikkeuksellisen meritoituneelle juristille.

Antti on kirjoittanut useita riidanratkaisua käsitteleviä artikkeleita.

Antti toimi Suomen UNICEF:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2011–2017 sekä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana vuosina 2010–2015.

Suomen sovittelufoorumin varapuheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2009 lukien.

Antti on Suomen joogaliiton kuuden vuoden opettajankoulutus­ohjelmasta (2015) ja Kaivalyadhaman joogainstituutin (Lonavala, Intia) kolmen vuoden opettajakoulutus­ohjelmasta (2019) valmistunut jooganopettaja.

↑↑

ARVIOINTEJA

Antti on ollut vuosien ajan johtavia riidanratkaisuun erikoistuneita asianajajia Suomessa. Hänen nimensä on mainittu vuosittain kansainvälisissä, johtavia asianajajia esittelevissä julkaisuissa, kuten Chambers Global, Legal 500, European Legal Experts, PLCWhich Lawyer and Best Lawyers esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

"Antti Heikinheimo is an experienced dispute resolution practitioner, offering expertise in complex litigation, arbitration and mediation proceedings."
(Dispute Resolution, Chambers Global 2015)

"Market commentators note that 'he is a very talented disputes lawyer whose great experience allows him to clearly see the big picture in cases'"
(Chambers Europe 2015)

"…continues to impress interviewees by providing high-quality work, an atmosphere of trust and strong control of high-pressure situations…"
(Chambers Global 2014)

↑↑

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

↑↑

Kielet: suomi, englanti, ruotsi